History

Home History

No posts to display

Popular Posts

My Favorites

ตามติดชีวิตขยะกับ โดม บุญญานุรักษ์

0
GEPP คือเอกชนที่ลุกขึ้นมาทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง "คนทิ้ง" กับ "โรงงานรีไซเคิล" พาเอาขยะจากมือท่านๆ ไปสู่จุดที่ถูกต้อง ก่อตั้งโดย มยุรี อรุณวานนท์ และ โดม บุญญานุรักษ์ หลังจากผ่านไป 3 ปี GEPP มีส่วนในการปรับ mindset ของหลายๆ องค์กรให้ (เริ่ม) หันมาเห็นความสำคัญของการแยกขยะมากขึ้น