Featured

Home Featured
Featured posts

No posts to display

Popular Posts

My Favorites

ยินดีที่ได้รู้จักเราคือ AriTimes

0
หลายต่อหลายครั้ง ที่มนุษย์ปล่อยให้เรื่องราวดีๆ เลือนหายไปก่อนที่จะมีการค้นคว้า จัดเก็บ และเรียบเรียงออกมาเป็นประวัติศาสตร์   ซอยอารีก็เช่นกัน...   ร้อยทั้งร้อย เรามั่นใจว่าตอนนี้ถ้าหากพูดถึง “อารี” ใครๆ ก็คงนึกถึงว่าเป็นย่านคาเฟ่ แหล่งรวมความชิคความคูล ใช่แล้วครับ มันเป็นเรื่องดีมากๆ ที่ย่านที่เราอยู่อาศัยกำลังเติบโตและปรับตัวเข้าหาสิ่งใหม่ตลอดเวลา แต่ถ้าลองหยุดคิดและมองการ เติบโตนี้ชัดๆ ให้ถนัดตา “เรานึกถึงอดีตของย่านที่เราอยู่อาศัยหรือใช้ชีวิตน้อยไปหรือเปล่า?”   นี่คือคำถามและจุดเริ่มต้นของ AriTimes ทุกๆ สัปดาห์ต่อจากนี้เราจะทยอยเอาภาพอดีตของซอยอารีกลับมายังปัจจุบันอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย และเรื่องเล่าของคนในย่าน แน่นอนว่าทุกท่านสามารถส่งเรื่องราว และความทรงจำที่มีต่อซอยอารีมาให้กับเรา...

5 Steps to ARI NOW!