Home Authors Posts by Napat Charitbutra

Napat Charitbutra

14 POSTS 0 COMMENTS
Editor of AriAround, Former Associate Editor of art4d

Popular Posts

My Favorites

จาก “กาติ๊บ” สู่ “อารีย์” (3)

0
คอลัมน์ “มองบ้านมองเมือง” โดยอาจารย์ ปริญญา ตรีน้อยใส ได้เล่าความเป็นมาของซอยอารีย์ไว้ว่า หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ราวปี 2479 นายอี แอม กาติ๊บ และครอบครัว (ส่วนหนึ่ง) ได้ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ที่ถนนพหลโยธิน บริเวณซอยอารีในปัจจุบัน ซึ่งนายห้างกาติ๊บได้ซื้อที่ไว้ก่อนหน้านั้น อย่างไรก็ดี กับข้อมูลอีกส่วนในบทความที่ระบุว่า ชื่อของซอยอารีนั้นแปลงมาจาก ชื่อของ ฟาซาลอาลี กาติ๊บ ซึ่งเป็นหลานชายของนายห้าง นั้นจะคลาดเคลื่อนไปจากความจริงและข้อมูลที่ รศ.ดร. อดิศรา กาติ๊บ ทายาทของนายห้างกาติ๊บบอกกับ AriAround