Home Tags Landmark

Tag: Landmark

Popular Posts

My Favorites

ธนาคารทหารไทย สาขาสนามเป้า

ป้อมปราการแห่งสนามเป้า (ธนาคารทหารไทย สาขาสนามเป้า)

1
ความสำคัญของอาคารธนาคารทหารไทย สาขาสนามเป้า ที่เราเชื่อว่าชาวอารีย์เคยรู้สึก “เอ๊ะ” กับรูปร่างหน้าตาอาคารกันมาบ้าง คือมันเป็น 1 ใน 34 สาขาแรกของธนาคารทหารไทยยุคบุกเบิก